Menü
Sosyal Medya

Afetlerin tarıma 10 yıllık faturası 96 milyar dolar

05/11/2018

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı son rapora göre doğal afetler 2005 ve 2015 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörüne 96 milyar dolar zarara yol açtı. Rapora göre çiftçilere her yıl milyarlarca dolar zarar veren doğal afetler dünyada en fazla Asya’yı vurdu. Buna göre zararın yarısına denk gelen 48 milyar dolarlık kısım Asya’da oluştu. Aynı dönemde Afrika 26 milyar dolar, Latin Amerika ve Karayipler’de 22 milyar dolarlık zarar oluştu. Afetlerden kaynaklanan bu zararlar mahsul ve hayvancılıktaki kayıplardan oluşuyor.
Son zamanlarda ülkemizde de etkili olan dünyanın her köşesinde çiftçilerin mahsullerinde ciddi kayıplara yol açan kuraklık bu büyük kaybın önde gelen sebepleri arasında gösteriliyor. FAO, kuraklık kaynaklı toplam ekonomik kayıpların 29 milyar dolara ulaştığını, bunun yüzde 83’ü tarımda meydana geldiğini belirtiyor. Raporda tarıma yönelik tehditler arasında en yıkıcı olanı kuraklık olarak öne çıkarken su baskınları, orman yangınları, fırtınalar, bitki zararlıları, hayvan hastalıkları salgınları, kimyasal sızıntılar diğer başlıca riskler olarak sıralanıyor.

KURAKLIK VE SICAKLIĞIN FATURASI 55.5 MİLYAR DOLAR
Raporda 2005-2015 yılları arasında aşırı sıcaklık ve fırtına gibi diğer meteorolojik afetler kaynaklı zararlar 26,5 milyar dolar, su baskınları kaynaklı zararlar 19 milyar dolar, depremler/heyelanlar kaynaklı zararlar 10,5 milyar dolar, hastalık ve böcek istilası gibi biyolojik afetler kaynaklı zararlar 9,5 milyar dolar ve yangın kaynaklı zararlar ise 1 milyar dolar olarak tespit edildi. Çatışmaların da tarıma etkisini inceleyen rapora göre örneğin sadece Suriye’deki savaşın 2011-2016 döneminde tarıma maliyeti en az 16 milyar dolar.
Raporla ilgili değerlendirmede bulunan FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, “Bitki ve hayvancılık üretiminin yanı sıra ormancılık, balıkçılık ve su ürünlerini kapsayan tarım sektörleri, iklim ve piyasa oynaklığı, zararlılar ve hastalıklar, aşırı hava olayları ve giderek artan uzun süreli krizler ve çatışmalar gibi birçok riskle karşı karşıya. İklim değişikliğinin etkisi bu tehdit ve zorlukları daha da şiddetlendirecek. Bundan dolayı afet riskinin düşürülmesi ve yönetimi modern tarımın ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Tarım için daha bütüncül ve iddialı bir afete karşı dayanıklılık çerçevesi oluşturulmalıdır” dedi.
Dünyada yaklaşık 2,5 milyar insanın geçimini tarımla sağladığına dikkat çekilen rapora göre, bu küçük ölçekli çiftçiler, çobanlar, balıkçılar ve ormana bağımlı topluluklar dünya tarımsal üretiminin yarısından fazlasını üretiyor. Genel olarak yoksul olan bu kesimler özellikle hasat, ekipman, malzeme, çiftlik hayvanları, tohumlar, mahsuller ve depolanmış gıdaları tahrip eden veya onlara zarar veren afetlerden dolayı risk altında.

Diğer Haberler