Karma Yem Üretim Tesisleri Ana Unsurları

Karma Yem Üretim Tesisleri Ana Unsurları

25 Şubat 2021

Karma yem üretim tesislerinde 3 en temel unsur vardır; kırma, karıştırma ve paletlemedir.

 

Kırma; karma yemlerde kullanılacak olan hammaddelerin tane boyutlarını homojen bir biçimde azaltmayı, bu şekilde karıştırma ve paletleme işlemlerinin verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Çekiçli değirmenler bu konu da uzun senelerdir kullanılıyor. Son senelerde, bu tür değirmenler un değirmenlerinin tasarımında yapılan iyileştirmelerle yem endüstrisinde de kullanılmaya başlandı.

Bir başka önemli unsur da karıştırmadır. Doğru beslenmede, hem hayvanlarda hem de insanlarda uygun oranlarda çeşitli besin maddelerinin tüketilmesiyle sağlanır. Hayvanlara sunulmakta olan yemlerin bu uygun oranlara sahip olması için hammaddelerin homojen olarak karıştırılması gerekir.

Bu işlem için çeşitli karıştırıcılar kullanılır. Önde gelen karıştırıcı türleri yatay şerit karıştırıcılar ve kürek karıştırıcılarıdır. Bu yem makinelerinden elde edilen karışımların homojenliği çeşitli testlerle kontrol yapılmalıdır.

Öte yandan, paletleme, karıştırıldıktan sonra elde edilen ürünü sunma yeteneğine sahiptir. Ancak bu biçimde sunulduğunda, hayvanların karışımdan istedikleri hammaddeleri seçmeleri ve tüketmeleri mümkün olabilir. Paletleme işlemi, buharla ısıl işlemden sonra gıdaya basılarak yapılır.

Bu işlemden sonra, besleme silindirik bir şekil alır ve rasyon ayrılmaz duruma gelir. Ek olarak, ısıl işlemle hammaddelerdeki nişastaların jelatinleşmesinin bir neticesi olarak sindirilebilir olma seviyesi artar. Yine, ısıl işlemin bir neticesi olarak, pek çok zararlı bakteri ve mikrop ölür.

Türkiye'de yem fabrikaları için gelişmiş araç ve gereçler kullandıklarını ve üretime başlamak için bir hayli yüksek seviyede bilgisayar anlamında yeni teknolojiler kullandıklarını söyledi.

Ancak, üretim ekipmanının düzenli kalibrasyonu, kullanılacak olan teknolojinin güncellemelerinin yapılması ve / ya da elde edilen sonuçlara uyarlanması gibi sahada üretilen yemlerin test edilmesi de son derece önemlidir, bu şekilde üretilen yemlerin kalitesi iyileştirilir, bu şekilde hayvan besleyici yemini daha etkili bir biçimde değerlendirebilir.

Ayrıca, Patlatma, kavurma, mikronizasyon ve genleşme gibi fiziksel ve kimyasal ön işlem görmüş yem hammaddelerinin olmaması ve bu hammaddelerin sahada kullanımını teşvik etmek için Ar-Ge çalışmalarının olmaması, kullanımdaki en önemli eksiklikleri oluşturmaktadır. Bu sektörde yem üretim teknolojileri gerçekten çok önemli bir unsurdur.

Buna ilave olarak, ruminantların beslenmesindeki bölgesel farklılıkları dikkate alarak, farklı niteliklere sahip yoğun yem karışımlarını hazırlayacak teknolojik uygulamaların uygun bir şekilde tamamlanması da önemli bir durumdur.

 

Palet Makineleri Fuarı

İdma firmasının 21 mayıs 2021 tarihinde sunacak olduğu, fuar içeriğinde bu ve bunlara benzer bir çok içeriğe ulaşmanız hakimdir. Fuar içerisinde, palet makineleri, değirmen makineleri, karma yem makineleri, öğütme makineleri vb. sunumları tarafınıza sağlanmaktadır.

Web sitemiz üzerinden konu ile alakalı davetiye talep edebilmek için ilgili telefon numaralarımızdan bizlere kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çerez Politikası

Çerezler, IDMA web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar. Çerezler hakkında detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Çerez Politikası